(81) 473 13 35535 978 855info@rendor.pl+48 81 745 27 77

Zabezpieczenia chemoodporne

Oferujemy kompleksowe systemy zabezpieczeń chemoodpornych  pracujących w szerokim zakresie agresji chemicznej i temperatur od warunków  panujących w oczyszczalniach ścieków po ekstremalnie trudne warunki występujące w instalacjach ciężkiej chemii oraz odsiarczania spalin.

Dysponujemy różnymi podkładami powierzchni umożliwiającymi zastosowanie chemoodpornych powłok  na stali i betonie. Dzięki specjalnym formułom nowatorskich polimerów oferujemy zabezpieczenia  pracujące w wysokich temperaturach zarówno w zbiornikach w zanurzeniu jak i płaszczach wewnętrznych kominów, ciągów spalinowych, miejsc agresji  kwasu siarkowego,  solnego i azotowego.  Dysponujemy nową generacją materiałów będących  unikalnym połączeniem fluoroelastomeru VITON®  i polimeru PTFE.

Jest to skuteczne rozwiązanie wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z:

  • wysoką temperaturą aż do 200 oC
  • agresją chemiczną związków silnie utleniających
  • nagłymi wahaniami temperatur
  • zanurzeniem w gorących i stężonych kwasach
  • silnym wycieraniem
  • odwarstwieniem i pękaniem tradycyjnych powłok
  • krótką żywotnością systemu chemoodpornego

Powierzchnie pokryte naszymi fluoroelastomerowymi i fluoropolimerowymi, odpornymi chemicznie  i tolerującymi temperaturę powłokami  mogą pracować w najtrudniejszych warunkach pracy spotykanymi w przemyśle.  W śród systemów zabezpieczeń RESIMAC i  FLUOROLAST®  posiadamy powłoki,które nie pękają i nie odwarstwiają  się podczas wibracji i cykli termicznych. Przewyższają one  żywotnością wszystkie sztywne powłoki o  formule epoksydowej. ( Osiągnięcie wysokiej odporności chemicznej powłok tradycyjnych związane jest z ich bardzo wysoką  gęstością usieciowania a co za tym idzie wysoką sztywnością.  Kruchość i skłonność do pękania  w powyższych warunkach tradycyjnych sztywnych powłok powoduje powstawanie włoskowatych mikropęknięć warstwy ochronnej i powolną penetrację medium w kierunku podłoża. W krótkim czasie prowadzi to do powstania ognisk korozji  i całkowitej  degradacji  sztywnej powłoki )

Koksownia taca   1 nutralizator  zbiornik i tacaTaca ługu2 rozładunek cystern2 pompy odsiarczanie6 zbiornik solanki  OCZYSZCZALNIE  KOMIN

REKOMENDOWANE MATERIALY:

RP 501 Resichem CRSG – bezrozpuszczalnikowa powłoka chemoodporna  ogólnego zastosowania w zanurzeniu do 60 ºC

RP 511 Resichem UCEN- powłoka odporna na stężone chemikalia w zanurzeniu do  60ºC

RP 512 Resichem UCEN 90-  powłoka odporna na stężone chemikalia w zanurzeniu do  90 ºoC

RP 577 Resichem Chem Screed-  trzyskładnikowa, epoksydowa zaprawa chemoodporna

RP 583 Resichem Chemsil UC – jednoskładn. powłoka silikonowa, ochrona krótkookresowa kwasu azotowego

RM 205 Resimetal Ceramic HT Fluid – metal ceramiczny do ochrony powierzchni w wysokich  temperaturach; możliwość pracy do 130 ºC w zanurzeniu

RM 206 Resimetal Ceramic  HTA Fluid – powłoka ceramiczna do ochrony powierzchni w wysokich termperaturach i agresji chemicznej do 110 ºC w zanurzeniu

FLUOROLAST – powłoka vitonowo-teflonowa na ekstremalnie silną agresje chemiczną

© 2016 RENDOR
Stworzone przez ITCent
fb youtube