(81) 473 13 35535 978 855info@rendor.pl+48 81 745 27 77
tasma_pyrotex

Taśmy uszczelniające

PyroTex TaśmaRT TE taśmy uszczelniające ePTFEa RB SG

Product Description

RT-GP PYRO-TEX  –  wysokoformowalna taśma grafitowo-metalowa do  samodzielnego  wykonywania wysokojakościowych uszczelek.                  

  UDT znak wymienniki zbiorcze  uszczelnienia pyrotexLOGO SLADERT GP PYROTEX 1

Taśma RT-GP  PYRO-TEX  jest kombinacją  najczystszego grafitu (99,26%) i wysokiej  jakości wzmocnienia stalowego. Minimalna zawartość zanieczyszczeń znacznie podnosi  odporność chemiczną oraz termiczną uszczelki. PYRO-TEX  przewyższa  pod tym względem  pozostałe produkty grafitowe.  Materiał może pracować w atmosferze  utleniającej  do temp. 540°C, a w środowisku obojętnym do max. temp. 760°C.

Według badań EPRI* włókna, z których zbudowane są uszczelnienia charakteryzują się znakomitymi właściwościami uszczelniającymi mediów energetycznych.                         * Elektrical Power Research Institute 

PARAMETRY TECHNICZNE  RT-GP PYRO-TEX

Max ciśnienie robocze: 310 bar

Temperatura:-100+760oC  ( 650oC dla pary wodnej )

Odporność chemiczna : pH 0-14 ( bez silnych utleniaczy)

Zestawienie współczynników obliczeniowych  δm , δr    oraz  y  i  m  dla uszczelki z taśmy   RT GP 13 PYRO-TEX wyznaczonych w  zależności od klasy przecieku przez CENTRALNE LABORATORIUM URZĘDU  DOZORU TECHNICZNEGO W POZNANIU.                          

UDT LC-612-285/1248/15

wg WUDT-UC-WO –O/19 :

Współczynnik „ δ” [ MPa]   – dla  L 0,1   ;  12  dla L 0,01  ;  19,6  dla  L 0,001  ;  33,0  dla   L 0,0001     

Współczynnik „ δ” [ – ]    1,6xpo  dla  L 0,1   ;   4,7xpo  dla  L 0,01   ;  10,6xpo  dla  L 0,001 ;   –  dla  L 0,0001     

wg ASME:

Współczynnik  „y” [ MPa]  – dla  L 0,1; 10,6±1,5  dla L 0,01;   16,8±1,6 dla  L 0,001;  26,8± 2,2 dla  L 0,0001     

Współczynnik  „m” [ – ] – 3,0±0,8  dla  L 0,1  ;  5,6±0,9  dla  L 0,01  ;   10,6±1,0 dla  L 0,001  ;  – dla   L 0,0001    

Taśma RT-GP PYRO-TEX  ma unikalną  budowę o charakterze „metalowej sprężyny płytkowej” . Płaskie sprężyste paski stali SS 304,  które są rdzeniem każdej splotki grafitowej, przeplatają się przestrzennie w całym przekroju materiału. 

tasma_pyrotex_sciskanie  RT GP PYROTEX 2 PyroTex wymiennik 1tasma_pyrotex

TYP                                           Szerokość przed przeformowaniem                              Szerokość po przeformowaniu

RT-GP 6   PYRO -TEX                                     6,4 mm                                                                    10,7mm

RT-GP 8   PYRO -TEX                                     7,9 mm                                                                     12,7mm

RT-GP 10  PYRO-TEX                                    9,5  mm                                                                    15,2mm

RT-GP 13  PYRO-TEX                                    12,7mm                                                                    22,8mm

RT-GP 14  PYRO-TEX                                    14,3mm                                                                    26,3mm

RT-GP 16  PYRO-TEX                                   15,9mm                                                                    31,8mm

RT-GP 19  PYRO-TEX                                    19,1mm                                                                    35,0mm

Większe wymiary dostępne i wymiary prostokątne na życzenie.
W wyniku przeformowania, taśma zagęszcza się, tworząc szczelną, wysokiej  jakości uszczelkę metalowo-grafitową, zdolną do wypełnienia wszelkich nierówności powierzchni i kompensacji zmiennych parametrów obciążeniowych złącza. W każdym splecionym włóknie występuje zjawisko naprzemiennego ściskania osiowego włókien w części taśmy i jednoczesnego rozciągania poprzecznego w pozostałej części splotki. Wpływa to na skuteczną  pracę  podczas zmiennych obciążeń  termicznych i ciśnieniowych. Przy każdej zmianie warunków roboczych,  w sposób ciągły, włókna dostosowują się do pracy połączenia ( rozszerzania i kurczenia). Konstrukcja taśmy grafitowej powoduje, że charakteryzuje się ona bardzo dużą elastycznością i odpornością mechaniczną  przy zachowaniu znakomitej formowalności.  W celu ułatwienia montażu, do każdej szpuli dołączony jest klej montażowy pomocny  podczas układania  taśmy na nierównych i o skomplikowanych kształtach kołnierzach.  Na  zamówienie uszczelnienia mogą być dostarczone z powierzchnią samoprzylepną.

uszczelnienia pyrotex Wymiennik 13szpula PYROTEXRT GP dennicawymiennik 1

ZALETY:

  • Opatentowane połączenie grafitu z  wzmocnieniem  metalowym nadaje  wytrzymałość mechaniczną oraz zwielokrotniony, o efekt sprężyny płytkowej, powrót sprężysty.
  • Uszczelka nie traci masy w czasie eksploatacji, nie starzeje się.
  • Jest niepalna, utrzymuje szczelność połączenia podczas pożaru.
  • Wygodna i uniwersalna do uszczelniania wielkogabarytowych kołnierzy.
  • Możliwość aplikacji przy ograniczonym demontażu urządzeń (np. bez wyjmowania śrub skręcających kołnierze).
  • Posiada dużą odporność na naciski powierzchniowe.
  • Doskonale układa się na kołnierzu, wypełniając wszelkie niedokładności powierzchni przy zachowaniu  ponadprzeciętnego  powrotu  sprężystego.
  • Po przeformowaniu tworzy wytrzymałą i sprężystą uszczelkę  o wytrzymałości stali i wszystkich uszczelniających zaletach  grafitu.

RT- TE – taśmy z 100% ePTFE  włóknione jednokierunkowo.

RT- TEBi – taśmy z 100% ePTFE  włóknione wielokierunkowo  o zwiększonej wytrzymałości na naciski montażowe i stabilności wymiarowej.

Niewielkie siły potrzebne do przeformowania i uzyskania skutecznego doszczelnienia w połączeniu z  doskonałą odpornością chemiczną, umożliwiają stosowanie taśm z R-TE na nietypowych połączeniach w przemyśle chemicznym ( na kołnierzach szklanych, maliowanych, elementach grafitowych).  Bez względu na sposobu włóknienia(  jednokierunkowe lub wielokierunkowe ) taśmy posiadają doskonałą, najwyższą z materiałów uszczelniających, odpornością chemiczną.  Ponadto taśmy  RT-TEBi  o dwuosiowej strukturze włóknienia charakteryzują się znikomym płynięciem pod naciskami i dużą stabilizacją wymiarową  w obu kierunkach. W tabeli ograniczono się jedynie do podania wymiarów nominalnych przed przeformowaniem, bowiem  nie występuje znaczące zwiększenie szerokości  pod naciskami.

RT TE Bi  RT TE tabela

Taśma uszczelniająca RB SG  jest wykonana ze specjalnej  tkaniny szklanej impregnowanej polimerem poliuretanowym aktywowanym poprzez  kontakt z wodą lub wilgocią. Taśma została zaprojektowana  jako    system napraw rurociągów  do  ciśnienia 1 MPa  po całkowitym utwardzeniu polimeru. Zapewnienie takiej wytrzymałości ciśnieniowej  osiągane jest poprzez  nałożenie taśmy w warstwie o grubości około 12 mm.Materiał szczególnie przydatny w przemyśle energetycznym do instalacji rurociągów parowych. Można go stosować na powierzchniach metalowych, z tworzyw sztucznych, z kauczuku, ze szkła, wszędzie tam gdzie warunki aplikacyjne pozwalają na dokładne przyleganie do uszczelnianej powierzchni. Materiał po aplikacji może być poddawany obróbce maszynowej, malowany.

Parametry techniczne:a USZCZELNIENIE
Max. temp. 270ºC
Max ciśnienie: 1 MPa (zależnie od ilości nawinięć)

Standardowe wymiary: 50×1520 mm; 76 x 2750 mm; 100 x 4570 mm

W przypadku gdy  uszczelniane   miejsce posiada    aktywny wyciek  wodny przed aplikacja bandaża RB SG zalecane jest  użycie taśmy samowulkanizującej  RT SW  zgodnie z opisem poniżej :

RT SW – elastyczna taśma samowulkanizująca  do wstępnego zatamowania aktywnego wycieku cieczy, wykorzystywana najczęściej w połączeniu z późniejszą  aplikacją materiału RB SG

Tmax= 260oC    pmax  = ok. 0,8 MPa  w zależności od intensywności wycieku

oko 22 3naprawa awaryjna  a USZCZELNIENIE KSZTAŁTKI 0  a USZCZELNIENIE KSZTAŁTKI 1  a USZCZELNIENIE KSZTAŁTKI 2

© 2016 RENDOR
Stworzone przez ITCent
fb youtube