(81) 473 13 35535 978 855info@rendor.pl+48 81 745 27 77
RS 5030Z 2

Na media wycierające do mieszadeł, pomp tłokowych, wirowych i młynów węglowych.

                                         Zawór                              tłokowa                                 wirowa                                      termometr

RS 4020K                20 MPa                   12MPa ; 2m/s                 5MPa ; 8m/s                         -200+280ºC

RS 5030Z                 30MPa                   20MPa ; 2m/s                5MPa ; 25m/s                        -200+280ºC

RS 5030K                 35MPa                   25MPa ; 3m/s

RS 3140A                 10MPa                     10MPa ; 2m/s               5MPa ; 18m/s                        -200+280ºC

RS 3120A                 10MPa                      8MPa ; 2m/s               5MPa ; 20m/s                        -200+250ºC

RS 3000A                 10MPa                     10MPa ; 2m/3              5MPa ; 18m/s                       -200+280ºC

RS 2900K                 10MPa                     10MPa ; 2m/3              5MPa ; 15m/s                         -80+250ºC

Pakunki do uszczelniania cieczy abrazyjnych powinny charakteryzować się wysoką wytrzymałością mechaniczną. W dławnicach pompowych z mediami abrazyjnymi należy stosować szczeliwa w których efektywność pracy została podniesiona dzięki specjalnym włóknom lub wieloetapowej impregnacji.            Racjonalnym rozwiązaniem jest stosowanie dwóch rodzajów sznurów lub montaż pojedynczego ringu pełniącego funkcję bariery zatrzymującej abrazyjne cząstki na dnie komory dławnicowej.

Kategoria:

Product Description

RS 4020K – Do pomp tłokowych z mediami abrazyjnymi, homogenizatorów.

Pakunek  z włokien PTFE w wykonaniu z narożami z impregnowanej przędzy aramidowej. Odporne mechanicznie naroża eliminują zjawisko „podwijania pakunku” podczas ruchu posuwisto-zwrotnego i zabezpieczają go przed wciskaniem w szczeliny komory dławnicowej.

RS 5030K – Do pomp tłokowych oraz mediów abrazyjnych, zawiesin, piasku itp. Do mieszalników, mikserów oraz wszędzie tam gdzie pakunek oprócz funkcji uszczelniającej stanowi dodatkowe łożyskowanie.

Hybrydowy pakunek wykonany z włókien jak wyżej (RS 5030 Z) w układzie, w którym przędza aramidowa znajduje się na narożach. Taka budowa dodatkowo poprawia wytrzymałość mechaniczną szczeliwa oraz zwiększa jego odporność na zjawisko „podwijania się pakunku” w wyniku ruchu posuwisto-zwrotnego i zabezpiecza go przed „wciskaniem” w szczeliny dławnicowe.

RS 5030Z – Do pomp wirowych z roztworami abrazyjnymi, zawiesinami cząstek stałych, krystalizującymi. Do mieszalników, mikserów oraz wszędzie tam gdzie pakunek winien dodatkowo spełniać funkcję łożyskowania.

Pakunek hybrydowy wykonany w układzie zebra z specjalnej przędzy z usieciowionego PTFE z zabudowanym grafitem oraz ciągłego wysokowytrzymałego, zaimpregnowanego włókna aramidowego. Połączenie znakomitych właściwości mechanicznych aramidu z bardzo dobrymi parametrami ślizgowymi włókien grafitowo-PTFE daje stabilną pracę pakunku w wysokich obciążeniach mechanicznych oraz urządzeniach z mediami silnie wycierającymi. Aramid odpowiada za „utrzymanie czystości w obszarze dławnicy”, a włókna grafitowo-PTFE za parametry ślizgowo-temperaturowe.

RS 3140A – Pakunek do pomp z mediami wycierającymi, zanieczyszczonymi cząstkami stałymi (żwirem, piaskiem), krystalizującymi, do papierni, kopalni, cukrowni –pompy mleka wapiennego, soku, cukrzycy, błota, wody spławiakowej.

Pakunek zaplatany z długiej skręcanej przędzy aramidowej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Może być stosowany na wyeksploatowanych dławnicach o gorszym stanie tulei. Odpowiednio dobrana gęstość zaplotu stanowi barierę dla cząstek abrazyjnych. Wielostopniowa impregnacja dyspersją grafitową w całym przekroju pakunku polepsza właściwości ślizgowe. Budowa taka pozwoliła osiągnąć bardzo dobrą odporność mechaniczną na media zanieczyszczone, typową dla włókien aramidowych, przy jednoczesnym zredukowaniu zjawiska wycierania tulei.

RS 3120A – Na pompy z mediami abrazyjnymi, do papierni, kopalni, cukrowni – pompy mleka wapiennego, soku, cukrzycy, błota, wody spławiakowej. Pompy z mediami zawierającymi cząstki piasku, żwiru itp. frakcje stałe.

Pakunek wykonany z długich skręcanych włókien aramidowych o wysokiej odporności mechanicznej. W celu zminimalizowania efektu wycierania tulei, zmniejszenia wsp. tarcia włókna poddawane są wieloetapowej impregnacji PTFE. Duża zawartość impregnatu oraz specjalna technologia wytwarzania powoduje że szczeliwo jest przystosowane do pracy na szybkoobrotowych pompach (V= 20 m/s), posiada dużą elastyczność i łatwo ulega przeformowaniu. Pakunek może być powszechnie stosowany na pompy z mediami wycierającymi, mieszalniki, miksery.

RS2900K –  Na media abrazyjne, emulsje, farby, zawiesiny, itp. substancje.

Szczeliwo zaplatane z włókna kynolowego impregnowanego PTFE oraz bezsilikonowymi środkami smarnymi. Wielostopniowa impregnacja polepsza warunki współpracy z tuleją ochronną oraz uodparnia pakunek na działanie związków chemicznych. Bardzo dobre właściwości mechaniczne włókien umożliwiają pracę na mediach wysoce abrazyjnych.

RS 2900K – Na media abrazyjne, emulsje, farby, zawiesiny, itp. substancje.

Szczeliwo zaplatane z włókna kynolowego impregnowanego PTFE oraz bezsilikonowymi środkami smarnymi. Wielostopniowa impregnacja polepsza warunki współpracy z tuleją ochronną oraz uodparnia pakunek na działanie związków chemicznych. Bardzo dobre właściwości mechaniczne włókien umożliwiają pracę na mediach wysoce abrazyjnych.

RS 3000A – Na jarzma młynów węglowych. Media wysoce abrazyjne, krystalizujące z cząstkami stałymi, piaskiem itp.

Szczeliwo zaplatane z ciągłego włókna ar amidowego, które charakteryzuje się największą odpornością mechaniczną i termiczną wśród włókien aramidowych. Impregnacja PTFE i komponenty smarne bez silikonów, zwiększają parametry ruchowe oraz chronią przed działaniem związków chemicznych. Ze względu na bardzo dobre właściwości mechaniczne, pakunek jest często stosowany na pierścienie zamykające komorę dławnicową w pompie. Stanowi skuteczną barierę zabezpieczającą przed wciskaniem pakunków w szczeliny obudowa / wał / dławik i migrowaniem zanieczyszczeń stałych wzdłuż komory dławnicowej.

© 2016 RENDOR
Stworzone przez ITCent
fb youtube