(81) 473 13 35535 978 855info@rendor.pl+48 81 745 27 77

Powłoki antykorozyjne

NOWY WYMIAR ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH

 Rosnące wymagania w zakresie  skrócenia okresów międzyremontowych i maksymalnego wydłużenia trwałości systemów antykorozyjnych stawiają przed firmami wykonawczymi  nowe wyzwania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym firma RENDOR oprócz tradycyjnych systemów antykorozyjnych  bazujących na warstwach epoksydowych  zamykanych nawierzchnią poliuretanową, oferowanych obecnie przez wiele firm, wprowadziła na polski rynek nowatorskie i unikalne  rozwiązania antykorozyjne spełniające dzisiejsze wymogi prowadzenia prac czyli aplikacje przeprowadzane możliwie najszybciej, przy zastosowaniu  niskopyłowych  technologii  w zakresie przygotowania powierzchni lub przeprowadzanie aplikacji  antykorozyjnych  przy minimalnym, ręcznym przygotowaniu powierzchni.   Łączymy  wszystkie w/w wymagania tworząc nowatorską koniunkcję niskopyłowej obróbki strumieniowo-ściernej w połączeniu z unikalnymi systemami antykorozyjnymi jak poniżej  :

1/ polimerowy system RP 555 Resichem Resinox  firmy Resimac – wyłączna dystrybucja produktu  na terenie Polski i Ukrainy

Zalety systemu:

 • Materiał jednoskładnikowy utwardzany wilgocią, prosta, czytelna aplikacja
 • Materiał toleruje minimalne ręczne przygotowanie powierzchni do standardu St 3. Dopuszczalny również  standard  obróbki  hydrodynamicznej  klasy WJ-4
 • Brak konieczności stosowania warstw nawierzchniowych – produkt odporny na UV
 • Możliwość nakładania przy temperaturze powierzchni i powietrza wynoszącej tylko 5 oC
 • Bardzo krótki czas schnięcia poszczególnych warstw; możliwość aplikacji kompletnego  systemu jednego dnia i skrócenie czasu przestoju remontowego
 • Nielimitowany czas do nałożenia każdej kolejnej warstwy bez konieczności dodatkowego przygotowania powierzchni – szczególnie ważne w przypadku zmiennych warunków pogodowych jakie występują w naszym kraju
 • Warstwa elastyczna odporna na uszkodzenia mechaniczne
 • Długotrwała żywotność systemu : do 10 lat trwałości w atmosferze o korozyjności C4 w przypadku przygotowania powierzchni do standardu St 2
 • Systemowo tylko dwie warstwy antykorozyjne nakładane zgodnie z wymogami przygotowania powierzchni powyżej

2/ polimerowy system Rust Bullet Standard firmy Rust Bullet z USA– wyłączna dystrybucja na systemu antykorozyjnego  terenie Polski i Litwy

Zalety systemu :

 • Materiał jednoskładnikowy utwardzany wilgocią czyli bardzo prosta aplikacja
 • Materiał toleruje ręczne przygotowanie powierzchni St 3 ( dodatkowa opcja to możliwość zastosowania przed aplikacją Rust Bullet Standard konwertera korozji czyli Rust Bullet Metal Blast

Uwaga :   1/ stosowanie Rust Bullet Metal Blast nie jest konieczne.  Wskazane jest użycie produktu w trudno dostępnych węzłach takich jak połączenia  śrubowe, styki konstrukcyjne, inne trudno dostępne miejsca połączeń itp.

2/ tak jak przy wszystkich   materiałach  lepsze własności  ochronne  osiągamy wraz ze wzrostem stopnia przygotowania powierzchni

 • Brak konieczności stosowania warstw nawierzchniowych – produkt odporny na UV
 • Możliwość nakładania przy temperaturze powierzchni i powietrza wynoszącej tylko 2 oC
 • Bardzo krótki czas schnięcia poszczególnych warstw; możliwość aplikacji kompletnego  systemu jednego dnia i skrócenie czasu przestoju remontowego

Oba proponowane powyżej systemy antykorozyjne znacząco redukują koszty i czas aplikacji. Każdy z w/w systemów składa się tylko z jednego produktu dzięki czemu ograniczamy koszty  unikając zakupu kilku, najczęściej trzech produktów tak, jak to z reguły wygląda w tradycyjnych systemach antykorozyjnych tj. : warstwa podkładowa, warstwa pośrednia i warstwa nawierzchniowa.  Najczęściej po aplikacji pewna ilość każdego produktu pozostaje na magazynie zwiększając koszty gospodarki magazynowej. Drugim bardzo ważnym  czynnikiem kosztotwórczym jest czas aplikacji i związane z nim koszty robocizny,  które w przypadku proponowanych przez nas systemów pozwalają na kompleksową aplikację całego systemu antykorozyjnego w ciągu jednego dnia co w przypadku systemów tradycyjnych jest nieosiągalne.

Uzupełnieniem wyżej wymienionych nowoczesnych systemów antykorozyjnych jest ich połączenie z  oferowaną przez naszą firmę ekologiczną  metodą obróbki strumieniowo-ściernej z użyciem ścierniwa spełniającego wymogi i regulacje dotyczące ochrony środowiska  zgodnie ze standardami  wskazanymi  w normie  ISO 11 626.

W przypadku uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z nami.

Pamiętajcie, że dzisiejsze zabezpieczenia  antykorozyjne to już zupełnie inne nieszablonowe standardy takie, jakich do tej pory nie znaliście.

Czerpnia Powietrza

REKOMENDOWANE MATERIAŁY:

RP 555 Resichem Resinox – jednoskładnikowa powłoka antykorozyjna

RP 506 Resichem Aluprime – dwuskładnikowa powłoka  do nakładania na wilgotne i czyszczone ręcznie powierzchnie metalowe

RP 507 Resichem DWPU -bezrozpuszczalnikowa warstwa poliuretanowa preferowana do zbiorników wody

Rust Bullet Standard – jednoskładnikowa, unikalna powłoka antykorozyjna  o długotrwałym okresie ochrony

 

© 2016 RENDOR
Stworzone przez ITCent
fb youtube